DUURZAME ENERGIE VAN DE BOER

co-stroom

Bent u geïnteresseerd in een aanbieding?

Als belangstellende ontvangt u onze nieuwsbrief en een aanbieding op ons eerste zonnepanelenproject.

 

co-stroom

co-stroom initiatiefnemers

De eerste pleitbezorgers van Co-⁠Stroom

Albert Baarslag, Rick Schoneveld, Erik Brilman, Wim Roeterdink, Lloyd Mantle, Jetze Steensma, Rudi Haarman, Harm van Schooten, Jawin Klein Hegeman, Hans Nijkamp. Niet op foto: Jan Hein Nikkels.

Boeren willen Bathmen van duurzame stroom voorzien

Naast de productie van duurzaam en verantwoord voedsel, wil de agrarische sector zich bundelen en inzetten voor de productie van duurzame energie.

Acht agrarisch ondernemers uit Bathmen en omstreken, tezamen met ondernemers uit het bedrijfsleven willen dit initiatief in coöperatief verband oppakken en concrete mogelijkheden en haalbaarheid nader verkennen. In de komende periode worden ruim 40 agrarisch ondernemers, waaronder akkerbouwers, veehouders en tuinders, nader geïnformeerd en geraadpleegd over hoe dit op lokale schaal concreet kan worden aangepakt.

Het is een uitdaging om het duurzaam produceren van stroom vanuit een coöperatie van boeren te benaderen. Het kan alleen een succes worden als veel inwoners bewust kiezen voor lokale, duurzame energie. Verantwoord gepland en geproduceerd.

Maar het belang is groot, het gaat hier uiteindelijk om de uitstoot van CO2 en de daardoor groeiende klimaatproblemen. We willen met dit initiatief onderstrepen dat wij, als agrarische sector, ons verantwoordelijk voelen om duurzame energie in onze directe omgeving een stevige positie op de kaart te geven.

De ambitie is om in coöperatief verband zonnestroom te produceren op agrarische daken of andere platforms (bijvoorbeeld een geluidsscherm langs de A1), en deze te leveren aan consumenten in onze eigen regio: aan U. Het voordeel van deze aanpak is dat je gezamenlijk echt iets kunt doen, veel meer dan alleen. Denk daarbij alleen eens aan het totaal potentieel aan dakoppervlakken én gezamenlijk beheer en inkoop. Dit betekent dat we de kostprijs van duurzame energie richting de toekomst, beter in de hand kunnen houden.

Duurzame energie is voor iedereen, dat is ons uitgangspunt. Het is niet meer weg te denken uit ons toekomstplaatje: fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder, en investeringen in duurzame energie (wind en zon) nemen toe. We realiseren ons dat de weg naar 100% niet in één stap te nemen is, maar een mooi eerste streven is een aandeel van 30% van het totale energieverbruik in Bathmen en omstreken! Uiteraard lokaal geproduceerd.

Grote daken van niet boeren. Niet agrariërs kunnen ook meedelen in de voordelen van de coöperatie. Daarbij valt te denken aan sportverenigingen en –accommodaties. Een aantal hebben zich inmiddels enthousiast uitgelaten over het plan Co-Stroom.

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor subsidie is aangevraagd, zal duidelijk worden hoe dit toekomstbeeld en Co-Stroom definitief en concreet vormgegeven kunnen worden.

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Jetze Steensma, een van de initiatiefnemers en directeur / woordvoerder van de Stromerij. info@destromerij.nl Het bestuur wordt mede gevormd door Albert Baarslag.

Vragen of contact:
Jetze Steensma: 06 – 53 68 85 67
Albert Baarslag: 06 – 15 55 38 80

Privacy statement

Wij gebruiken geen coockies
Co-Stroom is een project gericht op onderzoek naar de haalbaarheid van een agrarische duurzame energie producent-leverancier in de vorm van een Coöperatie UA. Doorgang van het project is afhankelijk van de beschikbaarheid van subsidies en bijdragen van Aspirant Leden en De Nederlandse Stromerij BV. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, zijn onze aanbiedingen indicatief en vrijblijvend en gebaseerd op prognoses en inschattingen. Voor zover sprake is van een aanbod van een project, advies of certificaat, dan geldt de aanbieding onder voorwaarde van goedkeuring van de directie. De directie wordt aangewezen door de Aspirant Leden. Tot de oprichting in 2017 wordt de directie gevoerd door De Nederlandse Stromerij BV, vertegenwoordigd door A.W.J.F. Baarslag en J.D. Steensma. Co-Stroom behoud zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen dan wel te wijzigen.

DE POSTCODEROOS

 

 

 

Aantrekkelijk voor U!

Investeer in Zonnepanelen op onze Stal:

Melkveehouder ……. In Bathmen:

U bent inwoner van Bathmen, Oxe, De Bannink, Lette of Okkenbroek en draagt het milieu een warm hart toe en wilt graag zonnepanelen en daar ook iets mee verdienen, MAAR……:

 • U heeft geen geschikt en makkelijk bereikbaar dak en/of;
 • U bent voorstander van een gezamenlijke energievoorziening en onderhoud, en/of;
 • U vindt zonnepanelen niet mooi, ziet op tegen onderhoud en storingen, en/of;
 • U zoekt een besparing op uw energiekosten en/of;
 • U wilt zelf in uw eigen stroomverbruik voorzien en/of;
 • U draagt CO-STROOM als agrarische coöperatie, een warm hart toe.

Co-stroom stelt u in de gelegenheid tegen een aantrekkelijke prijs te investeren in zonnepanelen op de daken van haar leden. Dit is een aantrekkelijk alternatief. Door de gezamenlijke inkoop van de installaties en levering van stroom, geniet u direct van de schaalvoordelen van de coöperatie. En van de regeling waarbij leden van coöperaties geen energiebelasting verschuldigd zijn. Voor maar liefst 10 of 15 jaar!

Dit kunnen we samen realiseren, de Postcoderoos maakt dit mogelijk.

Uitnodiging

Wij nodigen u uit om te investeren in de coöperatie die zonnepanelen op ons dak aanschaft en zodoende eigenaar te worden van deze panelen. Dit kunt u doen door ook lid te worden waarvoor u slechts € @,- per jaar betaalt.

U kunt mee investeren in de aanschaf van van het benodigde aantal zonnepanelen om uw eigen stroomverbruik op te wekken. 1 Stroomdeel staat gelijk aan 1 zonnepaneel en kost voor dit project @ € . De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van 1 zonnepaneel inclusief montagesysteem, omvormer(s), planning en aanlegkosten.

Verrekening energiebelasting:

…..aantrekkelijk rendement op uw geld

In totaal zullen circa @ panelen geplaatst worden. De stroom die uw paneel oplevert wordt verkocht aan @ Co-Stroom. U ontvangt de netto opbrengst. Daarbij ontvangt u vrijstelling van de energiebelasting van 10,07 Eurocent per kWh over de door uw panelen opgewekte energie. Dit wordt de postcoderoos genoemd. Co-Stroom regelt voor u de vrijstelling.

Na aftrek van de kosten van beheer en onderhoud van de zonnepanelen wordt het totale bedrag dat u ontvangt, verrekend met uw energierekening. Uw financieel rendement over @ jaar gerekend bedraagt ongeveer @ 2,9%.

Zekerheid

Uiteraard hangt het exacte rendement af van de hoeveelheid opgewekte stroom en van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteitsprijs en netwerk kosten in de komende jaren. Dit betekent dus dat er geen absolute zekerheid is.

Maar inmiddels is wel duidelijk dat Zonnepanelen op de agrarische daken van CO-STROOM een zeer geschikte mogelijkheid vormen om op lokaal niveau duurzame energie op te wekken.

Er wordt gekozen voor eersteklas zonnepanelen en omvormers, geschikt voor het Nederlands klimaat, de ligging van het dak en de omvang van de installatie.

Daarnaast worden de panelen uiteraard verzekerd tegen schade én van buiten komende onheilen.

Goed voor de Portemonnee én het Klimaat

Met uw investering draagt u hierin bij én ontvangt u een aantrekkelijk rendement! Daarnaast zorgt u bij aan het omlaag brengen van CO2 uitstoot en daarmee, aan het indammen van de problemen van klimaatverandering.

Geldt dit voordeel ook voor U?

De postcoderoos en de fiscale regeling die voor het financieel rendement zorgt is van toepassing voor alle inwoners die wonen in het postcodegebied en de aangrenzende postcodegebieden, aangrenzend aan het postcodegebied Bathmen, 7437.

Ook voor ondernemers

Ook ondernemers mogen en kunnen lid worden van de coöperatie. Voorwaarde is dat de eigen stroomaansluiting niet groter is dan 3 X 80 Ampère.

Bent u geïnteresseerd in een aanbieding?

Als belangstellende ontvangt u onze nieuwsbrief en een aanbieding op ons eerste zonnepanelenproject.

 

 


Wat is de stromerij?

De Nederlandse Stromerij is specialist in de ontwikkeling van Duurzame Energie Projecten. Agrarische en industriële bedrijven, duurzame energiemaatschappijen, vastgoed eigenaren en overheden, behoren tot onze doelgroep. Werken en samenwerken doen we naast elkaar op basis van onze specialistische kennis. We  nemen opdrachten aan en werken op eigen initiatief. Een wish – want assessment gesprek waarin we een kansrijk duurzaam project formuleren, behoort tot onze service.

 • Solar projecten Particulieren
 • Solar projecten Zakelijk
 • Project ontwikkeling
 • Aanbod groene Stroom en Gas
 • Consortium Management
 • Haalbaarheidsstudies
 • SDE aanvragen
 • Monitoring Installaties
 • Schoonmaak Zonnepanelen

De MVO doelstelling van DNS is vermindering van C02 uitstoot en het besparen van energiekosten voor de lokale eindgebruiker. DNS biedt Daadkracht, Kennis en Operationeel Management.

Klik hier voor een presentatie van ons recente zonnepanelen  en waterbergings-project in Den Haag, locatie NS Station.

Klik hier voor ons laatst opgeleverde Duurzame Dak in Holten, locatie Vijfhuizenweg

Klik hier voor ons laatste duurzame project

Klik hier voor het bekijken van onze Facebook Pagina


 • 0548 – 54 74 00
 • KVK 61941085
 • BTW nummer NL 854558263B01
 • Holland/The Netherlands
 • L7451 EN Holten